Teambuilding

Metoda týmového rozvoje, která vede ke zdravým mezilidským vztahům na pracovišti a ke zvýšení výkonnosti a synergie celého týmu

Co je teambuilding

Jedná se většinou o outdoorový „trénink“, při kterém mají zaměstnanci možnost se poznat v jiném světle, z jiného úhlu pohledu. Setkají se spolupracovníci, kteří se doposud znali jen z kanceláře, z porad či obchodních jednání nebo dokonce spolu dosud komunikovali pouze telefonicky nebo elektronicky. Mohou se setkat podřízení s nadřízenými a spolupracovat spolu na „stejné úrovni“. Jedná se o jakýsi netradiční, zcela jiný způsob vzdělávání, který využívá nejrůznější interaktivní metody, jakou je hraní her, řešení modelových situací, řešení nejrůznějších úloh apod.

Při teambuildingu se uplatňuje tzv. metoda zážitkového vzdělávání, která umožňuje lidem v týmu si lépe uvědomit svou „roli“, zjistit, jakým způsobem spolu mohou efektivněji komunikovat a spolupracovat, a tato zjištění pak aplikovat a rozvíjet v běžném pracovním vztahu. Členové týmu tak mají v rámci teambuildingu jedinečnou šanci poznat svůj tým, zjistit hlouběji, jak funguje a jakými kroky lze dosáhnout jeho lepší efektivnosti.

K čemu slouží teambuilding

Cílem teambuildingu je stmelit pracovníky dohromady, pomoci jim vzájemně se poznat, utužit jejich vztahy, naučit je spolu komunikovat a spolupracovat, lépe řešit krizové situace, rozvíjet jejich kreativitu a komunikační schopnosti, zlepšit schopnosti vést lidi atd. Stručněji řečeno, úkolem teambuildingu je naučit tým fungovat efektivněji, produktivněji, přičemž nechybí dobrá nálada, legrace a celkově pozitivní atmosféra.

Teambuilding se může zaměřit na téma, na kterém se domluvíme, vše záleží na Vašem zadání.

 

"Nejdůležitější dílčí předpoklad úspěchu je vědět, jak vycházet s lidmi."

Teddy Roosevelt