Restart

Nabídka krátkých tréninků dovedností pro "pokročilé"

Cíle programu:

 • obnovit a prohloubit komunikační dovednosti v dané oblasti formou praktického tréninku situací s vlastní praxe účastníků
 • cílené soustředění na zvládnutí konkrétní komunikační dovednosti, a tím její efektivní zlepšení
 • zvýšení výkonnosti pracovníků v dané oblastí

Jak dlouho trvá tento program?

 • 5 hodin / osoba
 • 3 hodiny teoreticko-praktická společná výuka + 2 hodiny individuálního praktického tréninku

Jaká jsou nejčastější témata pro restart?

 • prezentační dovednosti
 • hodnotící rozhovory
 • koučovací rozhovory
 • obchodní jednání a vyjednávání
 • personální rozhovory
 • práce s nepříjemnou informací
 • řešení konfliktních situací
 • vedení porad
 • komunikace s problémovými partnery
 • hospodaření s časem
 • zdolávání námitek při obchodním jednání

apod.

Jak je program organizován?

Př.:

8:00 – 11:30

 • interaktivní výuka teorie
 • výklad pomocí příkladů a prezentace
 • diskuzní techniky
 • případová studie

12:00 – 13:30

 • trénink ve 3-členných skupinkách se zpětnou vazbou

Trénink dělá hráče!