Obchodní dovednosti

Chceš-li od někoho něco dostat, musíš mu nejprve něco dát!

Z jakých témat můžeme sestavit kurz pro Vaši firmu?

 • osobnost obchodníka
 • obchodní rozhovor a jeho fáze
 • příprava na obchodní jednání
 • navazování vztahů
 • umění naslouchat zákazníkovi
 • pokládání otázek – analýzy potřeb zákazníka
 • metoda SPIN pro prodej produktů
 • prezentace produktů
 • zdolávání námitek a negativních emocí klienta
 • techniky vyjednávání
 • udržování dlouhodobých vztahů a následná péče o klienta
 • sebeřízení obchodníka
 • analýza zákazníků, efektivita obchodníka
 • e-mailová a telefonní komunikace s klientem
 • asertivita obchodníka
 • práce s jazykem, ovlivňování soustředění zákazníka
 • neuro-lingvistické programování pro práci obchodníka
 • emoční inteligence obchodníka
 • telemarketing
 • navolávání prvních schůzek – první telefonický kontakt s potenciálním klientem

Jak může vypadat program akreditovaný MŠMT, kdy výstupem je Osvědčení na rekvalifikaci obchodník?

doplnit

Jakou formou vedeme naše kurzy?

 • případové studie – obecné i z prostředí praxe klienta
 • modelové situace – z prostředí praxe klienta
 • ukázky řešení – demo ukázky lektora
 • interaktivní cvičení, individuální i skupinová práce
 • hry a zábava
 • moderované diskuze
 • práce s vizualizací – prezentace, didaktické filmy, video ukázky
 • trénink s kamerou, zpětná vazba

Co je výstupem našich kurzů?

 • posílená komunikační dovednost, na kterou jsme se zaměřili během kurzu
 • praktické tipy, jak zvládat komunikaci v různých situacích s různými lidmi
 • písemná zpětná vazba s dalším doporučením rozvoje lektora
 • možnost práce s naším E-learningem po dobu 2 následujících měsíců

"Špatnou kvalitu si lidé pamatují dlouho poté, co už zapomněli na nízkou cenu!"

Charles Roll