LEADERSHIP nejen pro management

Určeno pro manažery, personalisty, školitele, lektory, poradce, učitelé a jiné pomáhající profese.

Cíl programu

Rozvoj a posílení vlastního potenciálu lídra nejen v pracovním životě

Doba trvání

 • 21 dní / 7 trojdenních modulů
 • časové rozmezí 12 měsíců

Místo konání

 • Brno – bude upřesněno

Termíny školení

 • 1. modul – 28.2. – 2.3.2019
 • 2. modul – 4.4. – 6.4.2019
 • 3. modul – 2.5. – 4.5.2019
 • 4. modul – 30.5. – 1.6.2019
 • 5. modul – 5.9. – 7.9.2019
 • 6. modul – 17.10. – 19.10.2019
 • 7. modul – 12.12. – 14.12.2019

Upozornění:  termíny pro 3. – 7. modul nejsou pevně stanoveny – mohou být po dohodě s účastníky v případě potřeby změněny.

Lektoři

 • lektor je zároveň profesionálním koučem
 • 6. modul bude vést psychoterapeut  – specialista na firemní systémy
 • 7. modul bude vést lektor s fyzioterapeutem

Obsah

1. modul: Emoční inteligence lídra

cílem tohoto modulu je rozvoj emoční inteligence lídra

 • osobní zralost lídra
 • atributy lídrovství
 • emoční inteligence jako předpoklad harmonie
 • primární emoce a jejich prožívání
 • zpracování vlastních emocí
 • zvládání emocí druhých

2. modul: Sebeřízení, sebekontrola, sebedůvěra lídra

cílem tohoto modulu je rozvoj sebereflexe, sebedůvěry a sebeřízení – práce s vlastním potenciálem

 • osobní vize, mise a hodnoty
 • principy sebeřízení
 • práce s prioritou
 • soustředění a multitasking
 • transakční analýza jako zdroj poznání našich stereotypů
 • asertivní práva jako zdroj pro práci s vnitřními zdroji
 • asertivní přístup k druhým

3. modul: Vedení a rozvoj druhých

cílem tohoto modulu je rozvoj manažerských kompetencí lídra – schopnost sebemotivace a umožnění sebemotivace spolupracovníků

 • vedení na základě individuálnosti – vedoucí styly lídra
 • principy motivace a sebemotivace
 • rozšířená pyramida potřeb podle Maslowa
 • spirální dynamika
 • principy pozitivní komunikace
 • jak používat komunikaci při vedení spolupracovníků

4. modul: Rozvoj a podpora spolupracovníků pomocí koučovacích technik

cílem tohoto modulu je rozvoj komunikačních dovedností lídra – vedení druhých pomocí zapojení, sdílení a rozvoje

 • základy koučování pro manažery
 • metoda GROW jako základ manažerských rozhovorů
 • používání otázek v rozhovorech se spolupracovníky
 • empatické naslouchání
 • rozvoj tvořivosti druhých

5. modul: Rozvoj koučování pomocí technik

cílem tohoto modulu je rozvoj koučovacích technik a jejich využití

 • kolo rovnováhy – práce s cíli, práce s prioritou, rozhodování
 • metoda Walta Disneye – práce na projektu, na změně
 • mentorský stůl – rozhodování
 • technika tří židlí – podpora kreativity
 • neurolingvistické programování v koučování

6. modul: Systemické principy

cílem tohoto modulu je pochopení principů fungování systémů v organizacích, řešení konkrétních systémů

 • systém – co je to systém?
 • systemické principy
 • vývojové fáze organizace
 • typy systemických zapletení v organizacích
 • vliv rodinného systému na pracovní systém
 • hledání rezerv, vnitřních zdrojů

7. modul: Práce s vlastním stresem, práce se stresem druhých

cílem tohoto modulu je rozvoj vlastní sebekontroly, posílení schopnosti zvládání vlastního stresu i stresu druhých

 • zdraví a stres
 • zpracování akutního stresu – vlastního stresu, stresu u druhých
 • relaxační techniky
 • jak pracovat s dlouhodobým stresem
 • nácvik techniky NLP na zpracování emocí
 • zvládání stresu u spolupracovníků, kteří se ocitli v těžké situaci

Cena

 • max. počet účastníků ve skupině 12
 • osoba / den = 3.000,- Kč (bez DPH)
 • celý program = 63.000,- Kč (bez DPH)
 • v ceně programu jsou zahrnuty dva koučovací rozhovory v průběhu programu
 • možnost 50% SLEVY na další koučování
 • v každém modulu je jeden večerní blok – program pro další osobní rozvoj

Kontakt

Petra Lančová, tel: 602 128 088, e-mail: petra@vard.cz

"Řízení je dobré, pokud funguje, ale vedení je cestou k vítězství."

Jack Welch