Koučování nejen pro manažery

...aneb všichni mají potřebné zdroje pro své cíle.

Určeno pro manažery, personalisty, školitele, lektory, poradce, učitelé a jiné pomáhající profese. 

Cíl programu

Rozvoj a posílení komunikačních dovedností, prohloubení dovedností ve vedení rozhovorů, výcvik ve vedení koučovacích rozhovorů a využívání koučovacích technik.

Doba trvání

 • 12 + 1 den / 4 trojdenní moduly + 1 den závěrečná zkouška
 • časové rozmezí 8 měsíců

V ceně 1 koučovací rozhovor v průběhu programu.

Obsah

1. modul: Základní dovednosti kouče

 • co je to koučování
 • osobnost kouče
 • aktivní a empatické naslouchání
 • práce s otázkou
 • jak funguje mozek při koučování
 • technika GROW

2. modul: Rozvoj koučování pomocí technik

 • kolo rovnováhy – práce s cíli, s prioritou, rozhodování
 • metoda Walta Disneye – práce na projektu, na změně
 • mentorský stůl – rozhodování
 • technika tří židlí – podpora kreativity

3. modul: Neuro-lingvistické programování v koučování

 • co je to NLP a jeho využití v koučování a vedení druhých
 • kalibrace, raport a zrcadlení při vedení rozhovoru
 • VAKOG – práce se smyslovými kanály
 • meta programy a používání jazyka
 • práce s metaforou
 • pozice vnímání – technika pro koučování vztahů
 • sumbodality – technika pro zpracování emocí

4. modul: Koučování týmu

 • týmová spolupráce a koučování
 • využití týmu, odlišností jednotlivců pro tvořivou práci
 • jak se připravit na týmový koučink – specifikace cílů pro týmový koučink
 • základní pravidla vedení týmového koučinku
 • metoda GROW a její využití v týmovém koučování
 • využití dalších technik v týmovém koučinku (kolo rovnováhy, W. Disney, pozice vnímání…)

"Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí."

Dalajláma