Komunikační dovednosti

Kdo nezvládá sebe, nezvládá ostatní!

Která témata nabízíme?

 • jak poskytovat srozumitelně informace
 • naslouchání
 • verbální, nonverbální a paraverbální komunikace
 • pokládání otázek, vedení rozhovoru
 • asertivita, práce s nepříjemnou informací
 • asertivita, jako ochrana proti manipulaci, agresivitě
 • asertivita jako nástroj vyjednávání (interní a externí zákazník)
 • asertivita jako ochrana před stresem
 • prezentační dovednosti
 • komunikace a spolupráce v týmu
 • práce s konflikty
 • komunikace s obtížnými komunikačními partnery
 • rozvoj emoční inteligence a práce s emocemi

Jakou formou vedeme naše kurzy?

 • případové studie – obecné i z prostředí praxe klienta
 • modelové situace – z prostředí praxe klienta
 • ukázky řešení – demo ukázky lektora
 • interaktivní cvičení, individuální i skupinová práce
 • hry a zábava
 • moderované diskuze
 • práce s vizualizací – prezentace, didaktické filmy, video ukázky
 • trénink s kamerou, zpětná vazba

Co je výstupem našich kurzů?

 • posílená komunikační dovednost, na kterou jsme se zaměřili během kurzu
 • praktické tipy, jak zvládat komunikaci v různých situacích s různými lidmi
 • písemná zpětná vazba s dalším doporučením rozvoje lektora
 • možnost práce s naším E-learningem po dobu 2 následujících měsíců

Nelze nekomunikovat!

Pravidlo NLP