Školení, kurzy, workshopy

Našim cílem je naplnit rozvojové cíle lidí, kteří pro Vás pracují!

Na základě analýzy potřeb u Vás ve firmě, připravíme efektivní formu rozvoje Vašich pracovníků – přednášku, kurz, workshop, trénink, individuální práci s jednotlivci nebo malou skupinkou. Našim cílem je naplnit Vaše rozvojové cíle s nejvyšší možnou mírou efektivity.

Ze kterých témat můžete sestavit Vaše školení, kurz, workshop?

Jak zaručíme kvalitu školení, kurzů a workshopů pro vás?

Naše kurzy a lektoři jsou akreditováni MŠMT, na základě dlouhodobého a systematického vzdělávání obdržíte „Osvědčení o rekvalifikaci“ na pozici manažer, obchodník, interní školitel, interní kouč. 

V naší společnosti pracuje kvalifikovaný metodik, který zajistí používání metodiky pro vzdělávání dospělých, jednotné manuály, návaznost témat, práci s tématy z Vaší praxe, interaktivitu výuky, použití vhodných pomůcek a vzdělávacích metod, pracuje s analýzou potřeb u klienta – jak managementu, tak účastníků kurzu, zajišťuje výstupy s dalším doporučením rozvoje po ukončení kurzu.

Proškolení, zkušení lektoři, kteří prošli praxí v oblasti, kterou školí.

Jakou formou vedeme naše kurzy?

 • případové studie – obecné i z prostředí praxe klienta
 • modelové situace – z prostředí praxe klienta
 • ukázky řešení – demo ukázky lektora
 • interaktivní cvičení, individuální i skupinová práce
 • hry a zábava
 • moderované diskuze
 • práce s vizualizací – prezentace, didaktické filmy, video ukázky
 • trénink s kamerou, zpětná vazba

Co je výstupem našich kurzů?

 • posílená komunikační dovednost, na kterou jsme se zaměřili během kurzu
 • praktické tipy, jak zvládat komunikaci v různých situacích s různými lidmi
 • písemná zpětná vazba s dalším doporučením rozvoje lektora
 • možnost práce s naším E-learningem po dobu 2 následujících měsíců

 

"Všichni mají potřebné zdroje pro své cíle!"

Milton Erickson