Mentoring

Pokud potřebujte radu, inspiraci, pomoc při řešení situace a překonávání problému, obraťte se na zkušenějšího.

Co je to mentoring?

Mentoring je vztah zkušenějšího, senior mentora, který pomáhá svému svěřenci rozvíjet jeho osobnost, dovednosti a orientovat se v dané problematice.

O mentorovi se již zmínil Homér v eposu Odyssea, a to v pasáži, kdy Odysseus před svým odchodem do války svěřuje svého syna pod ochranu Mentora.

Jak mentoring probíhá?

Mentor předává své poznatky, zkušenosti formou rad, diskuze, poskytování zpětné vazby – ve formě hodnocení rozvíjené oblasti. Navozuje dilemata, otázky, příklady k řešení. Svěřenec může mentora pozorovat při činnosti, vyvolávat diskuzi.

Příklad mentoringu: Méně zkušený manažer chce zvýšit dovednost při motivaci svého týmu. Mentor nechá manažera popsat jeho současné zkušenosti s motivací – jak v roli manažera, podřízeného, kolegy. Společně identifikují méně fungující motivaci, mentor ho inspiruje dalšími příklady, případně mu pomůže vysvětlit poznatky z psychologie motivace, společně vytvoří plán, manažer si ověří způsoby motivace, které ještě nepoužíval. Po období, kdy je manažer schopen informace ověřit a získat zpětnou vazbu se mentor a svěřenec potkávají, probírají zpětnou vazbu, hodnotí co funguje a nefunguje, dovednost motivace dál vylepšují….

"Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti."

Tomáš Baťa