Interní školitel a kouč

...nejen pro školitele v organizacích

Určeno pro manažery, kteří zaškolují své spolupracovníky a často prezentují, technické pracovníky, kteří zaškolují své klienty, bezpečnostní techniky, personalisty a také lidi, kteří se chtějí věnovat vzdělávání dospělých.

Cíl programu

 • naučit se připravit a realizovat interaktivní výuku pro dospělé
 • rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností
 • získání poznatků z oblasti vzdělávání dospělých
 • naučit se vytvářet učební plány a minutové scénáře kurzů, přednášek
 • naučit se pracovat s interaktivními pomůckami

Doba trvání

 • 10 + 1 den / 5 dvoudenních modulů v průběhu 12-ti měsíců
 • 1 den závěrečná zkouška

Po závěrečné zkoušce obdržíte osvědčení o rekvalifikaci lektor / školitel.

Obsah

1. modul: Umění přednášet, vzdělávat a komunikovat

 • komunikační a prezentační dovednosti lektora
 • verbální a neverbální komunikace – trénink prezentačních dovedností
 • zapojení vizuálního kanálu do výuky
  • práce s dataprojektorem, flipchartem
  • vizualizace sdělení

2. modul: Metodika výuky dospělých

 • principy efektivního učení, uvědomění si principů učebních cyklů a učebních stylů
 • interaktivní techniky – zvládnutí tvorby a uplatnění jednotlivých metod
 • trénink interaktivních technik
 • komunikační techniky – řízená diskuze, brainstorming v práci lektora
 • trénink komunikačních technik
 • trénink – procvičení výukového procesu

3. modul: Projektování, organizace a hodnocení výuky

 • metody výuky – základy učebního procesu, metoda výuky
 • techniky ověření úrovně potřeb účastníků – práce s technikami pro zpětnou vazbu
 • analýza potřeb účastníků – tvorba osnov
 • učební plán – obsah a cíle, vytvoření učebního plánu
 • minutový scénář – konkrétní metodika výuky, tvorba minutového scénáře

4. modul: Poradenství a mentoring 

 • co je to mentoring a jeho role při vzdělávání dospělých
 • stanovení cílů a plán rozvoje pomocí mentoringu
 • struktura a příprava na konzultaci a mentoringu
 • vedení mentoringu – individuální práce
 • vyhodnocení a poskytování zpětné vazby

5. modul: Psychologické základy vzdělávání dospělých

 • osobnost dospělého člověka
 • člověk a učení se
  • schopnost komunikovat s různými typy účastníků
  • asertivita lektora
  • zdolávání agresivity, pasivity účastníků

Závěrečná zkouška

 • ukázka připraveného výukového procesu z praxe účastníků
 • znalostní rozhovor

"Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a rozum."

Tomáš Baťa