Dotazník spokojenosti zaměstnanců

Připravíme Vám kompletní vyhodnocení spokojenosti zaměstnanců Vaší společnosti, jak z celkového pohledu, tak z pohledu jednotlivých zaměstnanců, týmů či oddělení.
Doporučíme možnosti rozvoje v oblasti péče o zaměstnance!

K čemu je dotazník dobrý:

Komentovaná grafická zpráva, názornost a srozumitelnost je překvapující. Na grafech uvidíte hlavní oblasti spokojenosti všech hodnocených (příklad komunikace na pracovišti, ohodnocení…), jednotlivé skupiny, týmy pracovníků, pak podrobné vyhodnocení jednotlivých otázek.

 • Zjišťuje míru spokojenosti či nespokojenosti zaměstnanců, jejich potřeby a očekávání ve vztahu k zaměstnavateli
 • Odkrývá faktory, které ovlivňují spokojenost či nespokojenost
 • Odkrývá včas rizika možné fluktuace zaměstnanců
 • Zjišťuje míru identifikace zaměstnanců s organizací, firmou, týmem
 • Odhaluje úzká místa v komunikaci uvnitř firmy
 • Mapuje pohled zaměstnanců na odměňování, komunikaci, spolupráci, apod ve firmě
 • Snaží se podchytit představy zaměstnanců o schopnostech a dovednostech řídících pracovníků

Jaký je obvyklý postup tohoto dotazníkového šetření?

 • Analýza požadovaných výstupů – jednotlivých oblastí, které chceme zkoumat
 • Nadefinování dotazníku a jeho schválení
 • Vyplnění dotazníků – možnost osobně i elektronicky
 • Zpracování vyplněných dotazníků a zpracování zprávy, včetně doporučení
 • Předání výsledků zadavateli, možnost připravit prezentaci pro jednotlivé úrovně zaměstnanců ve firmě

Spokojenost