Assessment a development centrum

Development a Assessment centra používají stejnou metodologii, ale tvoří se za odlišným účelem.

Pro Assessment i Development centra platí, že se jedná o soubor komplexně propojených technik, které umožňují pozorovatelům rozpoznat anebo zhodnotit klíčové osobnostní a výkonové charakteristiky jednotlivých účastníků.

Assessment centrum (AC)

AC je jednou z nejefektivnějších moderních metod výběru uchazečů. Vhodná je především pro manažerské a obchodní pozice nebo pro volbu klíčového spolupracovníka. Prostřednictvím AC odhalíte reakce kandidáta na specifické pracovní podmínky, jeho schopnost práce v týmu, vůdčí potenciál, výkonovou orientaci, vyjednávací schopnosti, odolnost vůči stresu apod.

Pro výběr nejvhodnějšího kandidáta na definovanou pozici stanovíme klíčové kompetence, které musí uchazeč splňovat. V průběhu obvykle jednoho celého dne absolvují účastníci několik modelových situací ve skupině i individuálně, které prověří jeho schopnosti, styly jednání, vlastnosti atd.

Prostřednictvím odborného AC externích či interních kandidátů si utvoříte plnohodnotnější základ pro vaše rozhodnutí a vyhnutí se případným nákladům spojených s nevhodně obsazeným kandidátem.

Výstupem z AC jsou individuální závěrečné zprávy zachycující profil a potenciál účastníka a případně skupinová zpráva, srovnávající jednotlivé kandidáty mezi sebou. U obou je fokus kladen na srozumitelná doporučení, identifikaci prostoru pro rozvoj a označení možných rizik vůči pozici i vůči firemní kultuře Vaší firmy. Zprávy mají podobu individuální zprávy a jsou určené managementu či personalistům firmy a mohou sloužit jako podklad pro další rozvoj vybraných kandidátů.

V AC jsou účastníci vystaveni různým modelovým i situacím blízkých budoucí praxi a to jak ve skupině spolu s ostatními kandidáty, tak individuálně.

Development centrum (DC)

DC probíhá obdobně jako AC a využívá se i stejných metod s tím rozdílem, že jde o posouzení potenciálu stávajících zaměstnanců.

Výstupem z DC jsou jednak individuální zprávy obdobné jako v AC, a zprávy celkové, popisující skupinu/tým jako celek.

Rozdíl v individuální zprávě oproti výstupu z AC je především v zaměření zprávy, která je zpracovávána pro každého účastníka a je zde akcentováno zejména posouzení silných a slabých stránek a návrh možných cest pro jejich odstranění a to formou návrhu školení.
Zpráva z DC je určena jak účastníkům, kde na ni navazuje koučující rozhovor sloužící k vyjasnění detailů a nastartovaní žádoucích změn, tak managementu a personalistům firmy pro cílený rozvoj zaměstnance.

Celková závěrečná zpráva je určena personalistům, managementu a přímým nadřízeným a popisuje obecné trendy a tendence u hodnoceného pracovního týmu či skupiny.

"Najímáme chytré lidi, aby nám říkali, co máme dělat."

Steve Jobs