Koučování

Koučování Vám umožní rozvinout svůj potenciál

Co je to koučování?

Odpovím slovy guru koučování:

„Koučování přináší pozitivní výsledky, zejména proto, že vytváří mezi koučem a koučovaným vztah vzájemné podpory a používá specifické prostředky a styl komunikace. Koučovaný nezískává fakta a rady od kouče, ale s pomocí kouče je sám nalézá. Prvořadý je samozřejmě cíl, kterým je cokoliv, co chce koučovaný řešit. To, co nás zajímá je, jak tohoto cíle nejlépe dosáhnout.“

John Whitmore

„Naše mysl je mnohem silnější soupeř než je ten na druhé straně dvorce a kouč pomůže odstranit vnitřní překážky.“

Timothey Gallwey, zabýval se koučováním především ve sportu

„Rozhovory přinášející proměnu jsou prostředníkem, který napomáhá vám i ostatním lidem stát se vyrovnanými smysluplnými lidmi. Ta hra znamená mít víc, být víc a dělat více, tím, že člověk plně reaguje na životní příležitosti a přísliby. Podnětné a smysluplné rozhovory přinášejí změnu klíčových fází v našich životech. V dnešním světě plném možností, v němž máme takové schopnosti a zároveň takovou sílu a technologie ke zničení ostatních i sebe, mají rozhovory přinášející proměnu, ještě větší důležitost.“

Marilyn Atkinson

Pro koho je koučování vhodné?

Pro kohokoliv, kdo si chce své cíle řešit vlastní cestou, kdo si chce najít své cíle, svůj smysl, posílit motivaci, zpracovat emoce, které mu brání v dosahování cílů.

Dejme tomu, že mu nevyhovuje poradenství jiných lidí, školení, protože ví, že jeho vlastní cíl, chce jeho vlastní individuální řešení. Př.: manažerovi, který má za sebou školení manažerských dovedností, nevyhovují rady od kolegů, vyzkoušel různé řešení, která nejsou ideální, nachází pomocí kouče další možnosti, získává jiné pohledy, připravuje si své vlastní postupy, učí se ze svých chyb. Další situace, která je pro koučování vhodná, je nová pracovní pozice, projekt, úkol. Posílení vlastního potenciálu, čerpání zdrojů a inspirací pro nové úkoly pomocí koučování má vysokou efektivitu.

Jak tedy koučování funguje? 

  1. Nejprve je vytvořena dohoda mezi koučovaným, koučem a organizací (investorem, nadřízeným, personalistou). Tato dohoda se zabývá výsledkem koučovacího procesu a jeho časovém rámci.
  2. Koučovaný si na prvním koučovacím sezení vyzkouší vzájemné napojení, důležitá je důvěra ke kouči tak, aby koučovaný mohl tvořit, kouč by ho neměl „rušit“ svou osobností.
  3. Pokud je vše vyjasněno, může dojít ke koučovaní – ve smyslu systematického rozvoje. To znamená setkávání, které probíhá jednou za 2 – 4 týdny po dohodnuté období.

Profesionální kouč nepoužívá pouze rozhovor, ale celou řadu metod, jejichž cílem je pomoci koučovanému efektivně dosáhnout cíle.

Koučování trvá od 30 – 90 minut.

Jak vypadá koučování týmu?

Velmi podobně:

  1. Důležité je vyspecifikovat cíl zadavatele (managementu, projektového vedoucího, apod.)
  2. Na týmové schůzce kouč ověřuje motivaci všech účastníků na dosažení cíle. Pokud je motivace vysoká, může tým pracovat na společném cíli, pokud je ovšem průměrná nebo podprůměrná, je potřeba nejprve řešit porozumění, akceptaci cíle.
  3. Samotná práce na společném cíli…

"Jediným zdrojem vědění je zkušenost."

Albert Einstein