Individuální rozvoj

Pomůžeme vám, abyste nacházeli vnitřní i vnější zdroje, inspiraci, zkušenosti pro své cíle!

Individuální rozvoj pomáhá lidem využívat efektivněji jejich potenciál!

Individuální rozvoj je pro lidi odměnou, zábavou a příležitostí!

Potřebujete pro své zkušené lidi dodat speciální informace, poskytnout jim poradenství, které bude jenom pro jejich činnosti a bude reflektovat jejich dovednosti a osobnost? Chcete jim pomoci  překonat překážku, chcete je podpořit průvodcem na cestě obtížného projektu nebo změny?

Jak probíhá „objednávka“ našich služeb individuální práce?

  1. Na základě poptávky samotného pracovníka, jeho nadřízeného nebo managementu proběhne přesné identifikování oblastí, kterou člověk, management, organizace chce nebo potřebuje rozvíjet. Většinou tedy proběhne první schůzka, kde se definují cíle rozvoje a možnosti (čas, zdroje). Je sestaven návrh – nabídka individuálního (nebo jiného) rozvoje, pokud si v této oblasti management není jistý, můžeme pomocí metody hodnocení 360° zpětné vazby nebo Development centre, hloubkovým rozhovorem či dotazníkem pomoci.
  2. Probíhá individuální rozvoj – koučování, mentoring (konzultace, stínování), který může být kombinován s účastí na kurzu, samostudiem. V rámci delších časových úseků, může probíhat zpětná vazba k dílčím cílům rozvoje.
  3. Vyhodnocení pokroku – hodnocení nadřízené, Development centre, hodnocení 360° zpětná vazba

"Čím výš vzlétneme, tím menší se zdáme těm, kteří nedovedou létat."

Friedrich Nietzsche