Třídnické hodiny jako nástroj pro udržování a rozvoj sociálních vztahů ve třídách

Základní filosofií projektu je vnést do současného školství nové možnosti a inovativnost. Projekt nabízí tři vzdělávací programy pro pedagogické a nepedagogické pracovníky základních a středních škol: Budování a rozvoj sociálních vztahů ve třídách (10 dní), Řešení etnických konfliktů ve školách (5 dní), Kurz metodiky her pro sociální rozvoj a výchovu dětí a mládeže (6 hodin). Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu ČR.