Lídr jako pilíř managementu firem

Hlavním cílem projektu je zvýšit a zkvalitnit nabídku dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Tohoto cíle chce projekt dosáhnout prostřednictvím vytvoření nových vzdělávacích programů „Leadership“, které poskytnou vedoucím pracovníkům a firmám, pro které pracují, konkurenční výhodu - větší efektivitu. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu ČR.