Grantové projekty

V předchozích letech jsme realizovali následující projekty z prostředků ESF.

 • Podpora interních koučů a školitelů – (reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.07/02.00)
  Tento grantový projekt řeší vznik a upevnění pozice interního kouče, uchopí koučink jako nástroj rozvoje a motivace. Projekt dále řeší pozici interního školitele ve vedlejší roli, kdy jen část pracovní náplně tvoří školení kolegů či klientů, nastaví se tedy jednodušší a koncepčně cílená podoba lektorování – školení. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu ČR.
 • Učitel jako Leader – zlepšení kompetencí pracovníků škol (reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.05/03.0022)
  Cílem projektu je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji, čehož chce projekt dosáhnout prostřednictvím podpory vybraných forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších (zejména vedoucích) pracovníků mateřských, základních a středních škol, a to v oblasti manažerských dovedností, koučování, komunikačních dovedností. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu ČR.
 • Lídr jako pilíř managementu firem (reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0054)
  Hlavním cílem projektu je zvýšit a zkvalitnit nabídku dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Tohoto cíle chce projekt dosáhnout prostřednictvím vytvoření nových vzdělávacích programů „Leadership“, které poskytnou vedoucím pracovníkům a firmám, pro které pracují, konkurenční výhodu – větší efektivitu. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu ČR.
 • Třídnické hodiny jako nástroj pro udržování a rozvoj sociálních vztahů ve třídách (reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.44/02.0057)
  Základní filosofií projektu je vnést do současného školství nové možnosti a inovativnost. Projekt nabízí tři vzdělávací programy pro pedagogické a nepedagogické pracovníky základních a středních škol: Budování a rozvoj sociálních vztahů ve třídách (10 dní), Řešení etnických konfliktů ve školách (5 dní), Kurz metodiky her pro sociální rozvoj a výchovu dětí a mládeže (6 hodin). Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu ČR.
 • Autorita a kreativita jako nástroj pro pedagogy (reg. č. projektu:CZ.1.07/1.3.45/02.0001)
  Základní filosofií projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji a zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení, prostřednictvím dalšího vzdělávání v oblasti leadershipu a kreativity.

lista_investice