Akce

Chceme pro naše účastníky, zákazníky a spolupracovníky vytvářet podmínky pro rozvoj, setkávání, inspiraci a motivaci, a tak zlepšovat kvalitu nejen profesního života. 

Aktuálně:

  • Otevřený kurz: Leadership nejen pro management – Brno, předpokládané zahájení – 1. modul: březen 2021
  • Online kurz: VYBROUŠENÝ ROZHOVOR – vice informací na info@vard.cz, 602 555157
  • KURZ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOsTÍ  – online – vice informaci: info@vard.cz, 602555157